Indien uw persoonlijke gegevens verwerkt worden zijn wij hier verantwoordelijk voor. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen omdat de verwerking in overeenstemming zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna ‘GDPR’). 

Onze medewerkers die toegang zouden krijgen tot enige persoonlijke gegevens hebben evenzeer de verplichting om GDPR na te leven. 

Indien er sprake is van verwerking van persoonlijke gegevens door het invullen van het contactformulier, zal dit steeds met respect voor GDPR gebeuren. Hierdoor zijn wij ook verplicht om in geval van beveiligingsincidenten of datalekken (inclusief onrechtmatige verwerking, onbeschikbaarheid, vernietiging, verlies of het niet toelaten van verspreiding van deze gegevens) dit onmiddellijk te melden aan de privaciecommissie of de gegevensbeschermingautoriteit. Dit maximum 72 uur na kennisname ervan. 

In geval van een hoog risico – inbreuk voor je rechten en aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven in de GDPR, zal dit ook gemeld worden aan u. 

Indien u zelf kennis krijgt van dergelijke inbreuk betreffende je eigen gegevens of die van anderen, mag je ons steeds zelf contacteren. 

Bij het gebruik van nieuwe technologieën of toepassingen die je gegevens nodig achten, die kans hebben op een hoog risico inzake de gegevensbescherming, zullen wij een Data Protection Impact Assessment uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie of Gegevensbeschermingautoriteit hieromtrent raadplegen.